تبلیغات
ارائه خدمات مالی مالیاتی و حسابرسی - بیمه قراردادها
 
درباره وبلاگ


با سلام خدمت بازدید کننده های محترم
در حال مشاهده یکی از بلاگهای موسسه خدمات مالی و مدیریت كوشا فهیم موفق هستید.
این گروه آمادگی برای هرگونه مشاوره و اجرای خدمات حسابداری مالی، مالیاتی و حسابرسی را دارد.
برای مشاهده خدمات ما روی لینک خدمات کلیک کنید.
برای استفاده از خدمات ما با تلفن زیر تماس حاصل بفرمایید.
09354066234: تفرشی

مدیر وبلاگ : ali acc
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نحوه آشنایی و ورود شما به این سایت چگونه بوده؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ارائه خدمات مالی مالیاتی و حسابرسی
امور حسابداری مالی مالیاتی و حسابرسی خود را به متخصصین این رشته بسپارید
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               خدمات ما             RSS                  ATOM
شنبه 14 بهمن 1391 :: نویسنده : ali acc
بیمه قرار دادهای عمرانی و غیر عمرانی

Insurance, construction and non-construction contracts


قرار داد های مشمول ماده ....
   

قرار داد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:
   
بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
 
بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

   

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
  
الف : شرایط لازم طبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند كه دو شرط زیر را تواما دارا باشند .
  
1- قرار دادبراساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانكاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مذكور (قرار دادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

2- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی ،منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد.
   
ب: ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
   
ماخذ حق بیمه كلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد به شرح ذیل می باشد :
   
1-    قرار دادهای مشاوره ای
  
حق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعا 14 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیكاری جمكعا به میزان 6/15 درصد ناخالص كاركرد می باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما )  

2-      قرار دادهای پیمانكاری (اجرایی)
  
حق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا 6 درصد ناخالص كاركرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیكاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص كاكرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانكار و 5 درصد سهم كارفرما )
  

3 – حق بیمه كلیه قرار دادهای مشاوره ای كه قبل از تاریخ مذكور قراردادهایی كه قبل از 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمع یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانكاری (اجرایی) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می شود .
  

4- حق بیمه بیكاری از تاریخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه می شود .
     

5- طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی كه پیمانكاران مجری قرار دادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانكاران فرعی واگذار نمایند ، چنانچه حق بیمه متعلق به قرار داد اصلی برمبنای ناخالص كل كاركرد قرار داد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرار داد پیمانكار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد .
  
ج: مجوز های خاص
   
حق بیمه قرار دادهای پیمانكاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قرار دادهای تسطیح وآماده سازی اراضی وزارت مسكن و شهر سازی ، قرار دادهای ساختمانی شركت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانكاران در صورتی كه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه می شود .
 
بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی كلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود .
  

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
   

1-      قرار دادهای منعقد قبل از 24/1/70

حق بیمه قراردادهای مذكور براساس ضرایب دستمزدی كه با توجه به نوع عملیات قرار داد ونحوه تهیه مصالح (توسط واگذارنده كار و یا پیمانكار ) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه كاربردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود.

(27% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد ضربدر كل نا خالص كاركرد =حق بیمه قرارداد)

برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی كه قسمتی از مصالح توسط كارفرما و قسمتی توسط پیمانكار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانكار به مبلغ ناخالص كل كاركرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانكار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود .
   
2-      قرار دادهای منعقده از 24/1/70 به بعد   

3-     به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و 7/9/73 شواریعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است ، كه این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه كردن پیمانكار و كارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه وصدور مفاصا حساب پیمانكاران فراهم آورده است . به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذكور به بعد منعقد شده و می شوند با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای كار به ترتیب زیر محاسبه می شود:
   

1-2- حق بیمه قراردادهایی كه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی كلا بعهده و هزینه پیمانكار     می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كارایجاب نماید كه كلا به صورت مكانیكی انجام گیرد به ماخذ 7 درصد ناخالص كل كاركرد ه اضافه یك نهم آن بعنوان حق بیمه بیكاری می باشد .
   

2-2 – حق بیمه كلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی كه به صورت غیر مكانیكی انجام می گیرد و یا تجهیزات ووسایل مكانیكی توسط كارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانكار قرار داده می شود به ماخذ 15 درصد نا خالص كاركرد به اضافه یك نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد.
      

3-2- در مواردی كه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانكار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده كار می باشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانكار به ناخالص كل كاركرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند 1-2 محاسبه می شود .
       

4-2- قیمیت تجهیزات وارده از خارج از كشور كه پیمانكاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول كسر حق بیمه نمی باشد ، همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراداد های سوله سازی كه تهیه آن دراختیار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابینت در صورتی كه توسط كارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانكار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به كل كاركرد اضافه نمی شود .
   
5-2- در مواردی كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مكانیكی ( با وسایل و ماشین آلات مكانیكی متعلق به پیمانكار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد )مكانیكی به ماخذ 7 در صد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به ماخذ 15 درصد به اضافه یك نهم بابت بیمه بیكاری محاسبه می شود .   

6-2- در مواردی كه وسایل و ابزار مكانیكی توسط واگذارنده كار تهیه و بدون دریافت كرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانكار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن كلا به ماخذ 15 درصد به اضافه یك نهم بابت بیمه بیكاری محاسبه خواهد شد .
  
7-2- در مواردی كه پیمانكار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرار داد به پیمانكاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانكاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانكاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانكار اصلی معادل كاركرد پیمانكاران فرعی كه مفاصا حساب داشته اند از كاركرد پیمانكار اصلی كسر می شود .
   
8-2- آن دسته از نهاد ها وسازمانها و وزارتخانه هایی كه كاركنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی كه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پیمانكاری نمایند ، چنانچه كار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها كه مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قرار دادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه كلیه پرسنل و روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بدیهی است واگذارنده كار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانكاران می باشد .
   

بخس سوم: حالت خاص قرار دادهای غیر عمرانی
   
الف- پیمانكارانی كه دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند
   
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانكارانی كه دارای كارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در كارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات كارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :
   
1-     اشخاص حقوقی

در صورتی كه پیمانكار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانكاران را در اولویت قرار داهند .
  
1-1-  چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانكار بازرسی نماید و پیمانكار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانكار طبق محتویات پرونده های مطالباتی كارگاهی و دفتر مركزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مركزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
   
2-1   در مواردی كه پیمانكار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه می شود . در این حالت چنانچه پیمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه  وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
   
2-    اشخاص حقیقی
   
1-2- در صورتی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( كارگاههای دایر كه دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از كارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه كارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .
   
2-2- در مواردی كه پیمانكار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .
   
توجه : كارگاههای كه منحصرا برای انجام كار موضوع پیمان دایر می شود در زمره كارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .
   
ب- قرار دادهای خرید و فروش
   
1- قرار داد های خرید فروش اجناس ، مواد و تجهیزات كه نیاز به انجام كار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول كسر حق بیمه نخواهد بود .  

2- در مواردی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی ) باشد و    قرار داد ساخت یا فروش( ساخت در كارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل ونصب به تفكیك توسط واگذارنده كار مشخص شود در این صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده ودر مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه محاسبه خواهد شد . ضمنا چنانچه واگذارندگان كار میزان كاركرد حمل ونصب را مشخص ننمایند ، حق بیمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب  كلا طبق مصوبه مذكور محاسبه و وصول خواهد شد .
   

ج – قرارداد های گاز رسانی
   
در قراردادهای گازرسانی كه فیما بین شركت ملی گاز ایران و پیمانكاران منعقد می شود لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الكترود مخصوص كه مختص عملیات گاز رسانی است و از طرف واگذارنده كار به پیمانكار تحویل می شود جزء مصالح انحصاری می باشد ، لذا حق بیمه قرارداد های مذكور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می گردد.
   

1-     حق بیمه قراردادهای احداث شبكه های گاز رسانی به طور كلی طبق ماده دوم مصوبه 24/1/70 به ماخذ 7درصد محاسبه وبه اضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول مسشود .

2-     قراردادهای نصب انشعابات (علمك ) به طور كلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از     ماشین آلات و دستگاههای جوشكاری و بعضا كمپرسور و دستگاههای حفاری 70 درصد عملیات مكانیكی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد عملیات غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول می شود.

3-     قرارداد های نصب رگلاتور ، چنانچه جداگانه و مستقل از نصب انشعابات (علمك) منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع كار كلا خدماتی و غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ پانزده درصد باضافه بیمه بیكاری متعلقه محاسبه می شود . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعابات تواما در یك قرارداد باشد ، طبق بند ((2)) فوق عمل می شود .
   
د- قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
   
در این گونه قراردادها نیز معدل 70 درصد از ناخالص كاركرد بعنوان كاركرد مكانیكی محسوب و حق بیمه آن بماخذ هفت درصد و معادل 30 درصد از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غیر مكانیكی تلقی و حق بیمه آن بماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متعلقه وصول می شود .
   

ه- قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
   

 
قرارداد های كه موضوع آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه ) ، طراحی و تولید نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتی كه پیمانكار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند ((الف)) این بخش عمل می شود.
   

و- قراردادهای حسابرسی ، تحقیاتی و پژوهشی
   
احتساب حق بیمه قرار داد های تحقیقاتی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود :
     

*قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
   

 
1- در مواردی كه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراكز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانكار یا مجری منعقد می شود چنانچه دانشگاه یا مركز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و یا اصولا كاركنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرار داد مفاصا حساب مربوطه صادر می شود .
   
2- در مواردی كه موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراكز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان نیز قرار دهند ،دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می گیرد. به این ترتیب چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند و یا آن را پرداخت نمایند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلا مانع بود .
    

3- در مورد اشخاص حقوقی كه دفاتر قانونی ارائه ندهند حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 بماخذ هفت درصد محاسبه و باضافه بیمه بیكاری متلعقه وصول می شود.
   

4- درمواردی كه قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یك نفر یا چند نفر به صورت دستجمعی)منعقد وكار موضوع قرارداد توسط خود شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان مجری در حین كار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده 38 قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول كسر حق بیمه نخواهد بود .
      

*قرارداد حسابرسی
   

چنانچه موسسات حسابرسی لیست و حق بیمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال وپرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهای كه به عنوان پیمانكار یا مجری منعقد می نمایند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد.
   
ح- كسر حق بیمه توسط كافرما از صورت وضعیتهای كاركد پیمانكار و پرداخت آن به سازمان
   
1- در مواردی كه كافرمایان (واگذارندگان كار) حق بیمه و بیمه بیكاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی كه قبلا به آن اشاره شد (15درصد یا 7درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانكار یا صورتحساب مهندسین مشاور كسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانكار طی چك در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به كسر و نگهداری 5% موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و كارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانكار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید . بدیهی است واگذارندگان كاركه به ترتیب این بند عمل می نماید كما كان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص كاركرد پیمانكار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند . 

2- در مورد پیمانهایی كه حق بیمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعیت كاركرد یا صورتحساب پیمانكار و مهندس مشاور بماخذ تعیین شده كسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانكار در طول اجرای قرار داد فقط می بایست لیست كاركنان شاغل در قرار داد را كه طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از كارفرمایان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شورای اسلامی حداكثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
   

3- در مورد این گروه از پیمانكاران با توجه به اینكه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانكار اصلی كسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورت كه دارای پیمانكار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانكاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینكه حق بیمه كلیه صورت وضعیتهای پیمانكار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانكار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود .
   
4- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 24/1/70 به هنگام كسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانكار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان كار رعایت نشده و به جای كسر و پرداخت حق بیمه بماخذ 15 درصد ، 7 درصد پرداخت شده باشد ، همچنین در مواردی كه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیكن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانكار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصوبینامه مذكور باشد در این صورت در پایان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرار داد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .
   

5- چنانچه پیمانكار بابت ماه یا ماههای خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع ویا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خود داری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانكار وصول خواهد شد .
   

 
   
نوع مطلب : بیمه، 
برچسب ها : بیمه، قرارداد، حسابداری، مشاوره ثبت شرکتها،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:47 ق.ظ

Cheers, Loads of forum posts.

cialis generico postepay generic cialis at walmart cialis 5 mg schweiz tadalafil 20mg low dose cialis blood pressure cialis rckenschmerzen precios de cialis generico tadalafilo cialis 30 day sample ou trouver cialis sur le net
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:47 ب.ظ

Thanks. A good amount of tips!

canada online pharmacies reviews canada online pharmacies for men pharmacy onesource canada medication prices online pharmacy canadian medications 247 buy viagra online usa reputable canadian prescriptions online buy viagrow top rated canadian pharmacies online
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:29 ق.ظ

Regards. Quite a lot of stuff!

buy viagra no prescription buy brand viagra online without prescription is it illegal to buy viagra buy generic viagra buy generic sildenafil cheapest generic viagra uk buy viagra in store cheap viagra pharmacy generic viagra online uk cheapest place to buy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:21 ق.ظ

You've made your point pretty clearly.!
acquisto online cialis generic cialis pro get cheap cialis achat cialis en itali cialis price in bangalore enter site very cheap cialis cialis pas cher paris generico cialis mexico click now buy cialis brand canadian discount cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:23 ب.ظ

You actually mentioned this effectively!
compare prices cialis uk does cialis cause gout preis cialis 20mg schweiz cialis usa cost achat cialis en europe free generic cialis cialis farmacias guadalajara price cialis per pill cialis farmacias guadalajara how to buy cialis online usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:05 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of posts!

pharmacy prices for viagra safe place to buy viagra online price for viagra can i buy viagra without prescription buy pharmaceutical viagra where to buy generic viagra online where to buy viagra where can we buy viagra how to buy real viagra online pharmacy viagra uk
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:46 ق.ظ

Useful write ups. Regards.
cialis generico online cialis 20 mg side effects of cialis buy cialis uk no prescription cialis tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne import cialis we like it cialis price generic cialis 20mg uk best generic drugs cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:55 ب.ظ

Awesome forum posts, Thank you!
generic cialis 20mg tablets where cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland cialis lowest price canada discount drugs cialis cialis in sconto cialis generika cialis generico en mexico cialis online nederland cialis generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:50 ق.ظ

Many thanks! Helpful information!
viagra order online uk lowest price viagra buy viagra online india get a prescription online for viagra buy viagra on line viagra best buy cheap sildenafil uk where can i get viagra prescription viagra online viagra online without
دوشنبه 20 فروردین 1397 02:24 ب.ظ
Have been taking little over a month.
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:56 ق.ظ
There are important suggestions and guidelines that you
need to be aware of if you happen to to want to a more exciting and
appealing photograph jewellery collection.
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:13 ق.ظ
I will be presently a host at Cracker Barrel, and also been for nearly 36
months now.
جمعه 17 فروردین 1397 07:32 ب.ظ

Beneficial forum posts. Thanks.
cialis 50 mg soft tab cialis prices in england i recommend cialis generico cialis 5 mg funziona sialis cipla cialis online calis tadalafil cialis 30 day trial coupon cialis professional from usa
پنجشنبه 16 فروردین 1397 12:42 ب.ظ
Typically these metals are plated; however that plating
will put on off over time exposing the skin to the bottom metals.
سه شنبه 14 فروردین 1397 10:11 ب.ظ
Have been taking little over a month.
دوشنبه 13 فروردین 1397 12:47 ق.ظ
Another of my hubpages, for instance, is on love poetry.
یکشنبه 12 فروردین 1397 11:35 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
جمعه 3 فروردین 1397 03:56 ب.ظ

Wow quite a lot of terrific knowledge.
cialis dosage amounts female cialis no prescription click here take cialis cialis prezzo al pubblico safe dosage for cialis cialis generico cialis savings card buy cialis online legal costo in farmacia cialis only best offers 100mg cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:53 ب.ظ

You mentioned it adequately.
price cialis best safe site to buy cialis online overnight cialis tadalafil only now cialis 20 mg cialis tablets australia trusted tabled cialis softabs where to buy cialis in ontario import cialis tadalafil 20 mg order a sample of cialis
شنبه 1 مهر 1396 12:05 ب.ظ
Keep this going please, great job!
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:28 ب.ظ
This article is really a nice one it assists new the web users,
who are wishing for blogging.
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:48 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for great information I was looking for this information for my mission.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and
screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to
tell someone!
شنبه 7 مرداد 1396 01:54 ق.ظ
Just want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and
i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow
me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming
post. Thanks a million and please continue the rewarding work.
چهارشنبه 4 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
Hello to every , as I am in fact eager of reading this website's post to
be updated daily. It consists of nice data.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:56 ق.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am really impressed to
read all at one place.
جمعه 25 فروردین 1396 04:49 ق.ظ
It's in reality a great and helpful piece of info. I'm satisfied that you shared this useful info with us.
Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب